OM OSS

Våganes båtforening ble etablert i 1972 og første flytebrygge kom i 1974. Båtopptaksrampen ble etablert i 76. Så i 1978 tok man fatt på flytebrygge nr 2, og i 79-80 kom nr 3. Siste brygge var på plass i 1986/87.

Dengang var alle brygger laget av tre med isopor som flytemiddel, snekret sammen på dugnad. Nå har alle brygger blitt byttet ut med nye i stål, tre og plast. Også disse er et resultat av mange dugnadstimer, hvor medlemmene i foreningen har gjort en flott innsats.

Rundt tusenårsskiftet ble havna mudret av Selmer, dette kostet foreningen nesten en million kroner og det meste gikk av oppsparte midler og noe lån.

Våren 2013 ble det foretatt en stor oppgradering av kaifront i forbindelse med kommunens arbeid med tursti langs sjøen. Foreningen snekret brygge, og kommunen fyller på grus og hever plassen der turstien går.

Det er ønskelig med et nytt klubbhus, noe styret jobber med. Det vi har i dag er bygd opp av to brakker med et lite vedlikeholdsverksted i mellom.

I havna har vi ca 180 båtplasser. Fordelt på 20-30 plasser for joller/småbåter, 130 plasser til mellomstorebåter opp til 25 fot, og 20 plasser til store båter. Her har vi også for tiden en XXX plass, som er ekstra bred og huser en katamaran. Vi har også en del plasser til vinterlagring av båter på land for foreningens medlemmer.

For tiden er max båtstørrelse 34 fot eller 10,5 meter.

Da foreningen bygger på dugnadsinnsats plikter alle som har båtplass i havna til 3 timers dugnad i året. Dette fordeles ut på 2-3 dugnader både vår og høst. Havna har i alle år utviklet seg og blitt flottere og flottere. Det eneste vi ikke klarer å gjøre noe med er været. Men vi håper alltid på sol og varme.