Retningslinjer for tildeling av båtplass

Båtplass tildeles etter søknad som bl.a skal inneholde båttype, lengde, bredde og dybde. Søkeren settes fortløpende på venteliste, og tildeling skjer etter ansiennitet (dato for innbetalt medlemskontingent) etter hvert som plass blir ledig innen hver båtplass kategori. Kategoriene er : XX stor, X stor, Stor, Middels og Jolleplass, samt kategorier angitt i mål for Hervik bryggene. Arv/overførsel av båtplass kun til båtplass innehavers ektefelle.

Regler og retningslinjer for fortøyning, låsing og fendring på brygger.

  • Båtene skal til enhver tid være forsvarlig fortøyd.
  • Fortøyninger og fendring skal stå i forhold til båtens størrelse.
  • Fortøyninger på ALLE båter skal være fjærende. Kun gummidempere skal brukes! Erfaringsmessig er dempere fra Biltema/Europris/Jula ikke kvalitetsmessig å anbefale.
  • Dårlige fortøyninger kan, for eiers regning, skiftes ut av styret .
  • DET SKAL IKKE BRUKES SJAKLER MELLOM FORTØYNING OG STÅLDELER PÅ BRYGGA!
  • Rustfrie sjakler kan benyttes på egne rustfrie øyebolter montert i allerede eksisterende hull på utriggere. Boring og skruing i utriggere er ikke tillatt. Dette for å hindre slitasje og rust på bryggene.

“Nina” som tok godt tak i havna, viste at vi nå må ta grep og bli flinke til å overholde disse reglene. Vi fikk dessverre skader både på medlemmers båter og våre brygger grunnet båter som slet seg. Styret vil derfor fremover holde fokus på dette, slik at havna er trygg for både båter og brygger. Retningslinjer som dermed vil håndheves blir at de medlemmene som ikke har fortøyd tilstrekkelig vil bli kontaktet og bedt om å utbedre fortøyningen. Hvis dette ikke gjøres, vil styret etter 3, tre, dager fortøye båten og fakturere båteier med fortøningspakkens pris x2 og et gebyr på kr 700,- Dette for å dekke foreningens utlegg og tidsbruk.

Vi vil også ha fokus på at det brukes riktig fendring og låsing. Med riktig fendring menes fendere som er beregnet for utriggere som monteres på utriggere. Disse kjøpes av medlemmet og tilhører medlemmet slik at de tas med/av igjen når båtplass sies opp.

  • Hengende fendere fra båt.
  • Avlange “pølse”-fendere kan monteres horisontalt i skrudde fester i treverk under hvit C-skinne innerst i båsen, dog på en slik måte at justering av utrigger ikke hindres unødig.
  • Fendring ved hjelp av tau viklet rundt utrigger, vanlige fendre som bindes eller stripses til utrigger, dekk eller store tunge trosser som festes til utrigger er ikke riktig fendring.

Ved låsing av båter, skal man enten benytte låsewirer med plast eller vevd overflate, eller kjetting tredd i gummislange, hvis låsing skal skje mot stål på brygge/utrigger. Dette for å hindre slitasje og rustdannelse. Husk å fjerne låseutstyr ved oppsigelse/bytting av båtplass.

Fiskeutstyr, teiner, samleteiner, ruser etc skal heller ikke legges i båsen eller under brygga. Disse har en tendens til å bli glemt, og det er unødvendig bruk av dugnadstimer å fiske slike opp og kaste

Eksempler på riktig fortøyning:

Liten båt med rykkdempere montert.

Fender tilpasset utrigger.

Fendere som er stripset fast.

Flere typer fendere for utriggere kan brukes.

Flere typer fendere for utriggere kan brukes.

Wire med vevd overflate.

Eksempler på ikke forsvarlig fortøyning:

Ikke forsvarlig feste av fortøyning.

Ikke tillatt fendring.

Ikke tillatt fendring.

Ikke tillatt fendring.

Gjenglemt hengelås som ruster fast.

Ikke tillatt låsemetode.

Kjetting som ligger og ruster. Ikke tillatt låseutstyr.

Rykkdemperen i stål gnager på festet i brygga. Ikke tillatt.

Eksempel på hva som skjer med bryggene ved bruk av sjakler.

Gamle sjakler er ikke pene å se på. De er heller ikke gode for bryggene.

Gjenglemte teiner under båtplassene er ikke trivelig for neste bruker av plassen.