ÅRSMØTE 2022

Årsmøtet i år blir avholdt i Våganeshuset 15.11 kl 19:00. Møteinnkalling kommer på mail. (Husk å oppdater email adr om du endrer denne)

DUGNADER VÅREN 2023

Lørdag 22/4 kl. 08:00. Sjøsetting. Vi ser som vanlig fram til hyggelig fellesskap med kaffi og pølser!

Det åpnes for en ekstra sjøsetting før påske hvis det er mange nok påmeldt. Interesserte bes snarest ta kontakt med havnesjef Arvid!

Lørdag 15/4 kl 09:00. Vasking av bryggene. Brygger som er rene og ikke glatte har vi alle glede av før sesongen setter i gang! Møt opp og bli bedre kjent med dine naboer på bryggen 🙂

10 og 11/5 kl 17:00 dugnad diverse oppgaver

Vel møtt!

DUGNADER VÅREN 2022

  • Dugnad 1. Lørdag 23.04.22 KL 10:00

  • Dugnad 2. Onsdag 11.05.22 KL 16:00

  • Dugnad 3. Torsdag 12.05.22 KL 16:00

SJØSETTINGER VÅREN 2022

  • Første sjøsetting 07.04.22 KL 16:00

  • Andre sjøsetting 30.04.22 KL 08:00

Husk å gi beskjed til Havnesjef Arvid Johnsen om du skal ut på første sjøsetting.

ÅRSMØTE 2021

Årsmøtet i år blir avholdt i Våganeshuset 16.11 kl 19:30. Møteinnkalling kommer på mail. (Husk å oppdater email adr om du endrer denne)

Info ang sjøsetting 2022. Styret har vedtatt at det blir kun EN sjøsetting grunnet sen påske. Den blir da lørdag 9.april kl 08:00. Styret ser at det er få som bruker påsken aktivt til vårpuss og står i stedet få dager før sjøsetting nr 2 og klargjør for sjøsetting, noe som gjør at behovet for 2 sjøsettinger er for lite. Avgjørelsen er endelig. Ønsker man sjøsetting senere, må dette avtales med havnesjef/styret på forhånd og ordnes av det enkelte medlem.

 
 

VIKTIG!

Høstens landsetting nærmer seg fort og vi minner om at alle hengere skal merkes med navn og telefonnummer og settes så tett som mulig langs kant mot gamle fotballbanen. Vi ser økning i antall hengere hvert år og et fåtall er merket. I tillegg er flere uten regnr noe som gjør det vanskelig å spore eiere.

Så om du har henger og plass til den hjemme, ta den med hjem. Har du ikke plass hjemme, påse at den er registrert på deg, merket og ryddig plassert. Vi vil på dugnader fremover rydde og sortere hengere. Og det er stor mulighet for at umerkede hengere som vi ikke finner eiere på blir fjernet/kastet uten videre varsel.

Høsten er over oss og her kommer noen datoer verd å merke seg.

Som vanlig blir det landsetting siste lørdag i oktober, altså 30.10 kl 08:00. Gi beskjed snarest til Arvid/styret om du skal på land slik at vi får planlagt plassering. Og opplagsutstyr SKAL være klart senest onsdag 27.10.

Det blir også en dugnad lør 23.10 kl 10:00 og en lør 6.11 kl 10:00.

På den siste dugnaden vil vi ha fokus på rydding og fjerning av gammelt og/eller herreløst opplagsutstyr. Da ligger båtene på land med nødvendig utstyr i bruk, og det som da er igjen MÅ merkes og settes fint eller fjernes for ikke å havne på IVAR. Så har du solgt båt og fremdeles har utstyr du ønsker å beholde må dette helst hentes eller merkes godt før 6.11.

Hilsen styret

VÅREN ER I ANMARSJ.

Våren er i anmarsj, Covid eller ei. 

Første sjøsetting blir torsdag 25.3 kl 16:00.

Andre sjøsetting blir lørdag 24.4 kl 08:00.

Husk å gi beskjed til Havnesjef Arvid Johnsen om du skal utpå på første tur.

Vi vil forsøke på litt dugnadsarbeid i år. Vi kjører små grupper og hver bryggeformann kaller inn nødvendig mannskap etter som det trengs.

Så ber vi alle som lagrer opplagsutstyr i havna og som ikke er i bruk til enten å fjerne dette eller merke det godt. Og innen 21.03.

Det vil ryddes bak klubbhuset før første sjøsetting, da det er mye rot og gammelt treverk som ligger og flyter. Alt umerket opplagsutstyr som kan klassifiseres som søppel vil bli kastet!

Hilsen styret

VIKTIG MELDING ANG ÅRSMØTE! 

Vi har fått ny informasjon fra Sola kulturhus, og i tråd med FHIs anbefalinger kan vi ikke ha mer enn 20 personer tilstede på møtet. Dette vil være svært uheldig med tanke på gjennomføring av valg. Vi ser oss derfor nødt til å avlyse det planlagte årsmøtet og avholde det på et senere tidspunkt.
Hilsen Styret i Våganes båtforening.

Årsmøte  Våganes båtforening 2020

Årsmøte for 2020 avholdes i Sola kulturhus , lille salen    17.11.2020. kl.1930

Det blir påmelding til tlf.nr 91372084  eller mail til walteh-k@online.no

Forslag til årsmøtet må være inne til den 1.11.2020

Link til Innkalling årsmøte 2020

Link til Havnesjefens rapport 2020

 

 

Dugnad: All dugnad for 2020 er avlyst på grunn av Covid-19

Styret

 

Alle vårens dugnader 2020 er avlyst.

På bakgrunn av den situasjonen vi alle står oppi for tiden, har jeg valgt å avlyse vårens dugnader. Vi har alle fått med oss at Norges befolkning er del av en mye større og viktigere dugnad. Våganes båtforening oppfordrer alle til å fokusere på denne og hjelpe til med å begrense omfanget av utbruddet.
Vi vil komme tilbake med mer info etter hvert når ting stabiliseres. Foreløpig har vi ikke gjort endringer med tanke på sjøsettinger. Dette vil være avhengig av kranselskapets retningslinjer når heisingen nærmer seg.
Kjetil Søreide, formann Våganes båtforening

 

Dugnader Våren 2020:

AVLYST Lørdag 28.mars kl 10:00

AVLYST Onsdag 01.april kl 17:00

AVLYST Lørdag 09.mai kl 10:00

Referat årsmøte 2019

Link til Våganes Båtforenings Facebook side.