Påminnelse
Ved bruk av utsettingsrampen skal bil og tilhenger stå på/ved rampen KUN ved sjøsetting/opptak.
-Styret


Retningslinjer for tildeling av båtplass

Båtplass tildeles etter søknad som bl.a skal inneholde båttype, lengde, bredde og dybde. Søkeren settes fortløpende på venteliste, og tildeling skjer etter ansiennitet (dato for innbetalt medlemskontigent) etter hvert som plass blir ledig innen hver båtplasskategori. Kategoriene er : XX stor, X stor, Stor, Middels og Jolleplass, samt kategorier angitt i mål for Hervik bryggene. Arv/overførsel av båtplass kun til båtplassinnehavers ektefelle.

Våganes båtforening har utformet regler og retningslinjer for fortøyning, låsing og fendring på bryggene. Disse kan finnes i Havnereglement, punkt 4.

Her er de gjengitt og utformet mer detaljert:

"Nina" som tok godt tak i havna, viste at vi nå må ta grep og bli flinke til å overholde disse reglene. Vi fikk dessverre skader både på medlemmers båter og våre brygger grunnet båter som slet seg. Styret vil derfor fremover holde fokus på dette, slik at havna er trygg for både båter og brygger. Retningslinjer som dermed vil håndheves blir at de medlemmene som ikke har fortøyd tilstrekkelig vil bli kontaktet og bedt om å utbedre fortøyningen. Hvis dette ikke gjøres, vil styret etter 3, tre, dager fortøye båten og fakturere båteier med fortøningspakkens pris x2 og et gebyr på kr 700,- Dette for å dekke foreningens utlegg og tidsbruk.

Vi vil også ha fokus på at det brukes riktig fendring og låsing. Med riktig fendring menes fendere som er beregnet for utriggere som monteres på utriggere. Disse kjøpes av medlemmet og tilhører medlemmet slik at de tas med/av igjen når båtplass sies opp.

Ved låsing av båter, skal man enten benytte låsewirer med plast eller vevd overflate, eller kjetting tredd i gummislange, hvis låsing skal skje mot stål på brygge/utrigger. Dette for å hindre slitasje og rustdannelse. Husk å fjerne låseutstyr ved oppsigelse/bytting av båtplass.

Fiskeutstyr, teiner, samleteiner, ruser etc skal heller ikke legges i båsen eller under brygga. Disse har en tendens til å bli glemt, og det er unødvendig bruk av dugnadstimer å fiske slike opp og kaste...

Eksempler på riktig fortøyning:

Her et eksempel på liten båt med rykkdempere montert.
Et eksempel på fender tilpasset utrigger.
Fendere som stripses fast.
Flere typer fendere for utriggere kan brukes.
Flere typer fendere for utriggere kan brukes.
Et eksempel på wire med vevd overflate.

Eksempler på ikke forsvarlig fortøyning:

Ikke forsvarlig feste av fortøyning.
Ikke tillatt fendring.
Ikke tillatt fendring.
Ikke tillatt fendring.
Gjenglemt hengelås som ruster fast.
Ikke tillatt låsemetode.
Kjetting som ligger og ruster. Ikke tillatt låseutstyr.
Denne rykkdemperen i stål ligger og gnager på festet i brygga. Slitasje og rustdannelse er resultatet. Ikke tillatt.
Her er et eksempel på hva som skjer med bryggene ved bruk av sjakler.
Gamle sjakler er ikke pene å se på. De er heller ikke gode for bryggene...
Gjenglemte teiner under båtplassene er ikke trivelig for neste bruker av plassen.