Styret for 2013

Formann

 Kjetil Søreide

 

Havnesjef

Jan Håland

 

Kasserer

Walter H.Kollstrøm

 

Sekretær

Jan Harald Langeland

 

Bryggeforman 1

Rune Nilsen

 

Bryggeforman 2

Bjørn Husa

 

Bryggeforman 3

 Kjell Johansen

 

Bryggeforman 4

 Peder Alfsen

 

Matrialforvalter

Ruben Holmefjord

Tilbake